Hızlı Yardım?

+90 312 210 16 60 info@mapcodex.com
smart city

MapCodeX Desktop

Gelişmiş Çizim, Düzenleme, Sorgulama ve Analiz Araçları

Bir CAD yazılımından beklenen bütün çizim, düzenleme, seçim, sorgulama ve analiz işlemlerini yapabilir ve CAD yazılımlarında kullanılan katman özellik ve seçeneklerinin tamamını destekler. Sahip olduğu birçok haritacılık aracı ile hesap işlemlerini gerçekleştirir. Mekansal verilere ait sözel verileri tutar ve mekana ait sosyal analizleri yapar.

Mountains
Mountains

Gelişmiş Semboloji Editörü

Gelişmiş semboloji editörü sayesinde kullanıcılar tarama, renk, nokta vb. nesnelerden oluşan sembolleri oluşturarak, bunları nesneler üzerinde gösterir. Oluşturulan semboller kaydedilip, yayınlanabilir.

Tüm Veri Kaynakları ile Aynı Anda Çalışabilme

Tüm veri tabanlarında birçok kullanıcının eş zamanlı veri düzenlemesine imkan tanır, birçok vektör ve raster veri formatını okur ve yazar, dünyada sıklıkla kullanılan online haritaları istenilen projeksiyonda ekrana çizer.

Mountains
Mountains

Sorgu, Analiz ve Tematik Harita Üretimi

Akıllı editörler ile veri tabanı dili bilinmesine gerek olmadan sorgu ifadeleri yazılmasını sağlar, sorgu sonuçlarını harita üzerinde görüntüler, yazılan sorgu ifadelerini ve nesnelerin geometrilerini kullanarak akıllı seçim işlemi yapar, en kısa yol ve düğüm analizi yapar, tematik haritalar üretir, dahili rapor editörü ile tablo pasta ve çubuk tipi grafik içeren raporlar düzenler.

Diğer MapCodeX Ürünleri ile Entegrasyon

MapCodeX GIS Server ile entegre çalışarak çok düşük bant genişliklerinde veri üretimini ve görüntülenmesini, MapCodeX Cloud Server ile entegre çalışarak kullanıcının hazırladığı haritaları paylaşmasını ve haritalara her yerden ulaşılmasını, MapCodeX Desktop ile entegre çalışarak kullanıcının yaptığı çalışmalara bir tuşla ulaşmasını sağlar.

Mountains
Mountains

İhtiyaca Göre Modül Geliştirme

Kullanıcının MapCodeX Desktop API kullanarak ihtiyacına göre modül geliştirmesine, geliştirilen modülün eklenti yöneticisi sayesinde programa entegre edilmesine ve MapCodeX Store’da yayımlanabilmesine olanak sağlar