Hızlı Yardım?

+90 312 210 16 60 info@mapcodex.com
smart city

Enerji Yönetim Çözümleri

Mountains

MapCodeX Enerji Yönetim Çözümleri; Elektrik Modülü, Elektrik Saha Modülü, Enerji Santrali Yer Seçim Modülü, Karne Modülü ile enerjinizi boşa harcamayın...

Broşürü İnceleyin...

Veri Girişi

Kurallı veri girişi yapılabilir. Adres ve abone verileri UAVT uyumludur.

Mountains
Mountains

Medya Ekleme

Sistemdeki verilere medya (fotoğraf, video vb.) eklenebilir.

Sözel/Görsel Sonuç Üretimi

Sözel rapor, görsel sonuç ve çıktı alınabilir.

Mountains
Mountains

Topolojik Veriler & Topolojik Sorgular

Şebeke verilerinin topolojik yapıda olmasına ve şebeke üzerinden topolojik sorgular yapılmasına olanak sağlar.

Uygulama Entegrasyonu

SCADA, OMS, Abone Bilgi Sistemi, Çağrı Merkezi Sistemi, Envanter Yönetim Sistemi gibi uygulamalara entegre edilebilir.

Mountains
Mountains

Yetkilendirme

Gelişmiş altyapısı sayesinde birimlere/kullanıcılara özel yetkiler verilebilir.

Kurallı ve Hızlı Veri Toplama

Şebeke, adres ve abone verilerini kurallı biçimde toplar. Veri girişi sırasında mevcut verilerin eşleştirilmesini sağlayarak daha hızlı veri toplanmasını sağlar.

Mountains
Mountains

Verilerin Girişi ve Kontrolü

Verileri anlık olarak veya herhangi bir zamanda sunucuya gönderebilir. Tablet cihazlardaki GPS’e ya da harici GPS cihazlarına erişilerek verilerin mekânsal doğruluğu kontrol edilebilir.

Yönetim Modülü

Yönetim modülü ile sahada yapılan işlerin takibi yapılabilir.

Mountains
Mountains

Yetki Bazlı Erişim

Uygulamaya erişim kullanıcı yetkilerine bağlı olarak sağlanır.

Kapalı Alan Oluşturma

Binaları belirten sayaç noktalarından kapalı alanlar oluşturulur, kapalı alanların karne numaralarına göre renklendirilmesi ile tematik haritalar oluşturulur.

Mountains
Mountains

Abonelerin Okunması

Bir karneye ait abonelerin listesini ve harita çıktısını oluşturur, abonelerin %100’e yakın bir oranda okunmasını sağlar.