Hızlı Yardım?

+90 312 210 16 60 info@mapcodex.com
smart city

Jeoloji & Jeofizik Modülü

Mountains

MapCodeX Jeoloji / Jeofizik Modülü; yer bilimsel etüt sürecine ait tüm raporlara hızlı ve güvenilir bir sistemden erişebilmeyi, harita servisleri ile web ortamında veri girişi, veri indirme ve yükleme işlemlerini yapmaya imkân sağlayan CBS altyapısında geliştirilen modüldür.

Broşürü İnceleyin...

Sondaj Çalışmaları

Derinlik değişimi, kaya kalitesi, SPT, laboratuvar, yeraltı suyu, zemin-kaya özellikleri gibi bilgilere göre sondaj çalışmaları yapar. Yapılan sondaj çalışmalarına ait tüm verileri birlikte görüntüler.

Mountains
Mountains

Çizim & Düzenleme

CAD araçları ile her türlü jeolojik etüdün (MASW, sismik kırılma, sismik yansıma vb.) ve jeolojik/jeofizik nesnelerin (sondaj kuyusu, araştırma çukuru, hendek, gözlem noktası vb.) çizim ve düzenleme işlemlerini yapar.

Grafik & Harita Üretimi

İstenilen özniteliklere uygun grafik çizimi ve raporlaması yapar ve yerleşime uygunluk, arazi kullanım, jeoloji, jeofizik haritaları; eğim ve lokasyon haritaları üretir.

Mountains
Mountains

Detaylı Raporlama

Yapılan jeolojik-jeoteknik etütlerin başvuru işlemlerini, jeolojik ve jeofizik sayısal veri girişi işlemlerini, arazi çalışmalarının incelenmesini, kontrol ve onay süreçlerini istenilen formatlarda (Pdf, Word, Excel vb.)detaylı bir şekilde raporlar.

Jeolojik & Jeoteknik Sayısallaştırma

PDF, Word, Excel, CD'lerde tutulan raporları sayısal hale getirerek CBS ortamına aktarır, var olan halihazır haritaları koordinatlandırıp ilgili rapora bağlayarak tek bir veritabanında tutar.

Mountains
Mountains

Analiz

Herhangi bir çalışma alanı için formasyon analizi ve sondaj derinliğine göre sondaj kesit analizi yapar.