Hızlı Yardım?

+90 312 210 16 60 info@mapcodex.com
smart city

Tapu Kadastro Modülü

Mountains

MapCodeX Tapu / Kadastro Modülü, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü'nden alınan, vatandaşlara ait parsellerin koordinatları ve tapu bilgilerinin sisteme aktarılmasını, tapu/kadastro verileri üzerinde sorgulama ve raporlama işlemleri yapılmasını sağlayan CBS tabanlı bir modüldür.

Broşürü İnceleyin...

Servis Entegrasyonu

TKGM (Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü) servisleri ile entegre çalışır.

Mountains
Mountains

Veri/Bilgi Eşleştirme

Sözel tapu verileri ile sayısal kadastro verilerini, tapu bilgileri ile parsel koordinat detaylarını eşleştirir.

Sorgulama

Zemin bilgilerine göre zemin ve hisse detaylarını; gerçek ve tüzel kişi bilgilerine göre kişi, zemin, zemin detay ve hisse detaylarını sorgular.

Mountains
Mountains

Raporlama

Detaylı sorgulamalar sonucunda çoklu rapor veya tek rapor üretir.

Sonuç Saklama/Görüntüleme

Sorgulama sonuçlarını farklı formatlarda saklar, istenildiğinde Google Earth üzerinde gösterir.

Mountains
Mountains

Detaylı ve Toplu Veri İndirme

İl, ilçe, kurum, mahalle, ada numarası, parsel numarası detaylarına sahip tapu/kadastro verilerini, toplu indir seçeneği ile hızlı ve kolay bir şekilde indirir.