Hızlı Yardım?

+90 312 210 16 60 info@mapcodex.com
Mountains

MapCodeX İmar Modülü, kentinize ait imar değişimlerini takip edebileceğiniz, imar durum belgesi hazırlayabileceğiniz, istatistiki analizler, raporlama ve sorgulama işlemlerini yapabileceğiniz CBS tabanlı bir modüldür.

Broşürü İnceleyin...

Çap ve İmar Durumu Belgeleri

Belediyelerin ve Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü’nün çap ve imar durum belgelerini almalarını kolaylaştırır. İmar durum belgelerinin geçerlilik süresi takip edilebilir.

Mountains
Mountains

Planlama Görünümü/Gösterimleri

Korunan planlama gösterimleri ve “Planlama Görünümü” modu sayesinde, şehir plancılarının alışkın oldukları şekilde CBS tabanlı veri yapıları ile çalışabilmesini sağlar.

Analiz & Sorgulama

İmar tabakasında hızlı sorgulamalar ve duruma özel analizler yapar.

Mountains
Mountains

Tematik Harita Üretimi

Çeşitli kriterlere göre (yapılaşma nizamı, kat yüksekliği, bina tipi vb.)tematik haritalar üretir.

MapCodeX Modülleri ile Entegrasyon

MapCodeX Geçmiş Modülü ile entegre çalışması sayesinde imar hareketleri takip eder ve MapCodeX Numarataj Modülü ile entegre çalışması sayesinde kaçak yapıları tespit eder.

Mountains
Mountains

Raporlama

Tek bir tuş ile mahallere göre alan kullanımlarını (toplam konut alanları, yeşil alanlar vb.) raporlar.