Hızlı Yardım?

+90 312 210 16 60 info@mapcodex.com
smart city

Saha İşgücü ve Haritacılık Çözümleri

Mountains

MapCodeX Mapland Saha Modülü, araziden veri toplamak ve toplanan bu verileri sisteme aktarmak amacıyla geliştirilmiş, elektrik, su, doğalgaz ve numarataj verileri için hazır yapılar ve özel hazırlanmış fonksiyonlar içeren, çevrimiçi veya çevrimdışı veri kayıt etme işlemleri yapabilen MapCodeX CBS çözümüdür.

Broşürü İnceleyin...

Lokasyon Bulma & Loglama

GPS veya sensör üzerinden lokasyon bulabilir, lokasyon loglama işlemini gerçekleştirebilir.

Mountains
Mountains

Harita Üretimi

Arazide yapılan tespitleri, müdahale noktalarını ve yapılan iyileştirmeleri kolay anlaşılabilir haritalar üzerinde gösterebilir. Şiddet dağılım haritasını dinamik olarak kolaylıkla üretir.

Koordinat Dönüşümleri

Helmert, Afin, Temel ve Gelişmiş yöntemlerini kullanarak koordinat dönüşümlerini yapabilir.

Mountains
Mountains

Hesap İşlemleri

Koordinat, Prizmatik, Vektör, Açı Mesafe hesap işlemlerini gerçekleştirebilir.

Nokta Editörü

Nokta editörü kullanılarak farklı geometrik özelliklere sahip veriler oluşturulup haritaya aktarılabilir, noktalar farklı koordinat sistemlerinde görüntülenebilir ve çıktı alınabilir. Çizim ekranı ile etkileşimli çalışması sayesinde yapılan değişiklikler çizim ekranında izlenebilir.

Mountains
Mountains

Pafta Editörü

Paftalama işlemi pafta editörü kullanılarak otomatik olarak yapılabilir.

Diğer MapCodeX Ürünleri ile Entegrasyon

MapCodeX GIS Server ile entegre çalışarak çok düşük bant genişliklerinde veri üretimini ve görüntülenmesini, MapCodeX Cloud Server ile entegre çalışarak kullanıcının hazırladığı haritaları paylaşmasını ve haritalara her yerden ulaşılmasını, MapCodeX Desktop ile entegre çalışarak kullanıcının yaptığı çalışmalara bir tuşla ulaşmasını sağlar.

Mountains
Mountains

Pratik Veri Girişi

Yapılan son işlemlerin hatırlanması sayesinde pratik veri girişi gerçekleştirilebilir, veriler üzerinde yapılan işlemleri kayıt altına alabilir.

Veri İşlemleri

Özel hazırlanmış fonksiyonlar üzerinden coğrafi veri işlemlerini, referans çizimler veya özel hazırlanmış fonksiyonlar üzerinden şebeke veri işlemlerini gerçekleştirebilir.

Mountains
Mountains

Özelleşmiş Ayarlar

Kullanıcıya veya cihaza özel ayarlar yapılabilir.