Hızlı Yardım?

+90 312 210 16 60 info@mapcodex.com
smart city

Yapı İzinleri Modülü

Mountains

MapCodeX Yapı İzinleri Modülü, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün servislerinden, yapı bilgilerinin sorgulanması, indirilebilmesi, sunulması ve bu verilerin mevcut haritalar ile ilişkilendirilerek gösterilmesi gibi işlemlerin yapılmasına imkân sağlayan CBS tabanlı bir modüldür.

Broşürü İnceleyin...

Servis Entegrasyonu

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri (NVI) ruhsat servisleri ile entegrasyonu sayesinde, yapı verileri versiyon numarası ve bülten numarası ile birlikte indirir.

Mountains
Mountains

Sorgulama

NVI ruhsat servislerinden indirilen yapı ruhsatları, yapı izinleri, yanan yıkılan yapı bilgilerini sorgular ve raporlar.

Raporlama

Yapı ruhsatları için raporlama işlemi yapar. İskan ve maliye raporları hazırlayıp seçilen alan ile ilgili raporlar alır.

Mountains